Newsletter 3

Biblioteca pública Gabriel García Márquez

Espai Pere Calafell

Estacio Sagrera-Sant Martí

Ja han passat uns anys des que aquesta A.VV. al costat dels veïns, reivindicessin el solar on avui hi ha la nostra preuada biblioteca. Després d’un pacte amb el Ministeri de l’Interior i posteriorment la concessió, l’Ajuntament de Barcelona va aconseguir els terrenys.
Ha passat molt de temps, però avui és una realitat. No només gaudim d´una biblioteca, sinó que tenim la millor biblioteca pública del món. No hi ha precedents als nostres barris d’haver aconseguit un reconeixement internacional de tal magnitud. Això ha donat un impuls al nostre barri i ens ha col·locat a un nivell que ningú no hauria imaginat fa uns anys. Ja no som només un barri dormitori dels anys 60-70, sinó que acollim la joia de la cultura de Barcelona i del món.
Però si bé això és una realitat, també ho és que ara ens haurem de dotar de les infraestructures necessàries per donar-li aquest valor afegit al barri.
Des de l’A.VV. ens uneix un vincle especial amb la biblioteca mitjançant l’espai Antonio Herrera. Així com amb tot el personal que treballa a la biblioteca i que des d’aquí volem reivindicar la bona feina que fan, personal que ens sembla insuficient per la gran quantitat de gent que en fa ús.
És lamentable que avui i un cop iniciat el curs escolar, encara no puguem comptar amb l’Escola Bressol Pere Calafell. Aquí hem de donar un toc d’atenció a l’Ajuntament, com a responsable directe per no haver previst aquesta possibilitat, i que els nostres fills avui no puguin haver iniciat el curs amb tota normalitat. Així com també expressem les nostres queixes per les molèsties que pateixen els veïns de l’entorn, ja que ja s’haurien d’haver finalitzat aquestes obres.
Una altra obra molt important on haurem de prestar tota la nostra atenció, és la nova estació de l’AVE. No només per l’estació en si, sinó per tot allò que comporta al seu entorn. Esperem que el vostre impacte sigui positiu, i igual que la biblioteca ajudi a reforçar i projectar les nostres virtuts. Tot el barri ha de sortir beneficiat i ara toca treballar per un projecte òptim que no només prevegi l’estació, sinó la recuperació de tots els espais del seu entorn.
És preocupant avui dia, que encara els veïns no sapiguem quin és el projecte definitiu que envolti els seus voltants. Una obra de tal magnitud, on se’ns ha demanat participació i s’han fet propostes i no tenim cap projecte encara ferm.
Que ens portarà la nova estació de l’AVE, hotels, vivendes encarides, pisos turistes, etc. Tindrem q estar vigilants amb tot això.
De la mateixa manera no se’ns oblida que aquesta A.VV. va proposar al seu dia en un ple municipal el nom de la Sagrera-Sant Martí, i que va ser aprovada per tots els grups polítics representats en aquell ple. I que també l’actual alcalde en campanya electoral ens va fer la promesa que això seria així. Seguirem reivindicant-ho.
El proper 16 de novembre farem l’assemblea anual de socis, on esperem la vostra assistència i participació perquè tots ens vegem representats.
Així mateix fem una crida a tots els veïns i veïnes a fer-se socis, i així fer una associació més forta i amb això poder-la dotar de les eines necessàries per al seu funcionament.

Ya han pasado unos años desde que ésta A.VV. junto a los vecinos, reivindicasen el solar en el que hoy está nuestra preciada biblioteca. Tras un pacto con el Ministerio del Interior y posteriormente su concesión, el Ayuntamiento de Barcelona se hizo con los terrenos.

Ha transcurrido un largo tiempo, pero hoy es una realidad. No sólo disfrutamos de una biblioteca, sino que tenemos la mejor biblioteca pública del mundo. No hay precedentes en nuestros barrios de haber conseguido un reconocimiento internacional de tal magnitud. Esto ha dado un impulso a nuestro barrio y nos ha colocado a un nivel que nadie hubiera imaginado hace unos años. Ya no somos solo un barrio dormitorio de los 60-70, sino que albergamos la joya de la cultura de Barcelona y del mundo.

Pero si bien esto es una realidad, también lo es que ahora deberemos de dotarnos de las infraestructuras para darle ese valor añadido al barrio.

Desde la A.VV. nos une un vínculo especial con la biblioteca a través del espacio Antonio Herrera. Así como con todo el personal que trabaja en la biblioteca y que desde aquí queremos reivindicar la buena labor que hacen, personal que parece insuficiente por la gran cantidad de gente que hace uso de ella.

Es lamentable que a día de hoy y una vez iniciado el curso escolar, todavía no podamos contar con la Escola Bressol Pere Calafell. Aquí tenemos que dar un toque de atención al Ayuntamiento, como responsable directo por no haber previsto ésta posibilidad, y que nuestros hijos hoy no puedan haber iniciado el curso con total normalidad. Así como también expresamos nuestras quejas por las molestias que están sufriendo los vecinos del entorno, pues ya deberían haberse finalizado esas obras.

Otra obra muy importante en la que deberemos prestar toda nuestra atención, es la nueva estación del AVE. No sólo por estación en sí, sino por todo lo que conlleva en su entorno. Esperemos que su impacto sea positivo, y al igual que la biblioteca ayude a reforzar y proyectar nuestras virtudes. Todo el barrio ha de salir beneficiado y ahora toca trabajar por un proyecto optimo que no sólo contemple la estación, sino la recuperación de todos lo espacios de su entorno.

Es preocupante a día de hoy, que todavía los vecinos no sepamos cuál es el proyecto definitivo que envuelva sus alrededores. Una obra de tal magnitud, donde se nos ha pedido participación y se han hecho propuestas y no tenemos ningun proyecto en firme todavía.

Que nos va a traer la nueva estación del AVE, hoteles, viviendas encarecidas, pisos turitas, etc. Tendremos q estar vigilantes con todo ello.

De igual manera no se nos olvida que ésta A.VV. propuso en su día en un pleno municipal el nombre de la Sagrera-Sant Martí, y fue aprobada por todos los grupos políticos representados en aquel pleno. Y que también el actual Alcalde en campaña electoral, nos hizo la promesa que eso sería así. Seguiremos reivindicándolo.

El próximo 16 de noviembre haremos la asamblea anual de socios, en la esperamos vuestra asistencia y participación para que todos no veamos representados.

Así mismo hacemos un llamamiento a tod@s l@s vecin@s a hacerse soci@s, y así hacer una asociación más fuerte y con ello poderla dotar de herramientas necesarias para su funcionamiento.